Neviditelné sluchátko si můžete také zapůjčit ve Zlíně, Brně, Ostravě, Pardubicích a Albrechticích.

Pravidla opisování

1. Místo

Být v učebně jako první a najít si nejlepší místo k opisování. Ve třídách, kde jsou lavice spojené do řad a je jen jedna ulička vedle lavic je zpravidla nejlepší místo v zadních lavicích u zdi. Super je, když za sebou máte ještě jednu řadu lavic, aby k vám nikdo nemohl. Když jsou lavice spojené k sobě, ale uličky jsou po obou stranách, tak je nejlepší sedět někde uprostřed. U klasického postavení lavic v řadách, kde jsou uličky mezi každou řadou se musíme řídit postavením stolu učitele a zvyky učitele. Doporučujeme však vybírat si místa vzadu naproti stolu učitele.

2. Soused

Mít super souseda. Soused musí mít pro vaše opisování pochopení. Nesmí se bát opisovat a musí vám s opisováním pomáhat. Když něco umí, tak to není na škodu. Vy mu musíte též pomáhat, protože jestli vás kryje, tak je zapotřebí to nějakým způsobem ocenit i za cenu toho, že vaše písemka nebude stoprocentní.

3. Vypadat v pohodě

Velmi důležitým pravidlem, které je nezbytné pro naše opisování je vypadat v pohodě. V tomhle oboru se totiž červenání nebere jako roztomilé. Je to nepřípustné, protože tak necháte vyhrát učitele. Jednou se naučte a zkuste nachytat učitele na to, aby si myslel, že opisujete. Podmínkou však je, aby se šel alespoň jednou přesvědčit, jestli nemáte tahák. Když zjistí že ne, máte pro příště vyhráno (proč si to ale tak komplikovat).

4. Odhalování plagiátu

Opisovat na vysokých školách ve svých závěrečných pracích se nevyplácí. Existuje celá řada programů, které dokáží plagiáty odhalit velmi spolehlivě. Správné používání citací je proto základem pro používání cizích zdrojů.
Zkontrolujte si své práce pomocí programů k detekci plagiátů.